Wczytwywanie

Wyposażenie zakładu

Wyposażenie zakładu 
W chwili obecnej posiadamy następujące maszyny i urządzenia do przetwórstwa elastomerów:

- Wtryskarki MAPLAN 160 Ton
- Wtryskarki MAPLAN 250 Ton
- Prasy TUNG-YU 200 Ton
- Prasy Barwell CDK 200 Ton
- Walcarka
- Wytłaczarka Barwell
 
<
<
<