Wczytwywanie

Historia

Historia


Firma powstała w roku 1985 jako zakład rzemieślniczy, od samego początku koncentrując swoje działania w obszarze automotive.
 
W następnych latach nawiązana została współpraca z firmą Delphi w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku tej współpracy Zetguma stała się jednym z głównych producentów uszczelnień termicznych na     polskim rynku, produkując ponad 3 000 000 sztuk wyrobów rocznie.

W roku 1994 zakład rozpoczął
produkcję jako PPUH Zetguma.
Wiązało się to z przeniesieniem produkcji do nowej siedziby w Robakowie.
W tym okresie firma w dalszym ciągu się rozwija, stając się dostawcą Części dla grupy Valeo i innych odbiorców.

W roku 1996 rozpoczęła się współpraca z Francuzka firmą Meillor, będącą częścią grupy Freudenberg, która stopniowo stała się jednym z najważniejszych klientów.
W roku 2006 w wyniku działań poaudytowych firma Zetguma, jako nie produkująca samodzielnie mieszanek gumowych, przestała być dostawcą uszczelnień dla firmy Delphi.
Pomimo tej decyzji firmy w dalszym ciągu współpracują przy uruchamianiu wyrobów prototypowych i krótkich serii uszczelnień na rynek wtórny.

W roku 2007 po pozyskaniu nowego klienta, firmy Truck-Lite Europe, podjęta zostaje decyzja o rozbudowie zakładu.

W roku 2008 całość produkcji dla firmy Freudenberg została przeniesiona do nowej lokalizacji w miejscowości Brzostek.

Później w obu lokalizacjach firma dynamicznie się rozwija. W 2012 roku, gdy zatrudnienie osiągnęło poziom 250 osób, podjęta zostaje decyzja o podziale firmy na dwa osobne podmioty.
Zetguma stopniowo rozszerza swoją ofertę o nowe wyroby, zdobywając kolejnych klientów i unowocześniając swój park maszynowy.

W dniu dzisiejszym Zetguma zatrudnia 29 osób, produkując około 2 000 000 sztuk wyrobów z gumy, które nasi klienci wykorzystują na całym świecie.
Głównym działem produkcji są wyroby gumowe dla motoryzacji.