Wczytwywanie

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością 

Firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001: 2015. Dodatkowo spełnia wiele wymagań stawianych przez normę ISO/TS 16949. 
W ramach prowadzonych działań firma przeprowadza rokrocznie szereg audytów wyrobów, audytów procesu i systemu. Ponad to spełniamy wiele wymagań charakterystycznych stawianych przez klientów, których spełnienie kontrolowane jest przez nich podczas okresowych audytów.
Dla każdego nowego projektu stosowane są procedury FMEA oraz APQP. Procesy produkcyjne sterowane są poprzez metody SPC.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości firma posiada laboratorium pomiarowe wyposażone między innymi w multisensoryczną maszynę pomiarową 3D.
 

 ​


Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, wyznaczyliśmy sobie cele, które chcemy osiągnąć:

 • Dostarczanie wyrobów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.
 • Pozyskanie nowych klientów.
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami.
 • Doskonalenie organizacji i warunków pracy.
 • •Umożliwienie naszym pracownikom rozwijania swoich zdolności i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dla osiągnięcia powyższych celów kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • Uznawania Klienta za najlepszego doradcę w doskonaleniu produktów.
 • Spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • Przestrzegania udokumentowanych zasad i założeń systemu zarządzania jakością.
 • Systematyczne monitorowanie potrzeb i wymagań klienta, wymagań norm i prawa.
 • Analizowania trendów procesów i ich doskonalenia w odniesieniu do wymagań klientów.
 • Badanie stopnia zadowolenia klienta.
 • Planowanie i udokumentowanie podejmowanych działań związanych z poprawą jakości.
 • Prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu wad, a nie tylko na usuwaniu ich skutków.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników.
 • Dobór dostawców oraz podwykonawców, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe i terminowe.